Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2023-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
12.12.2022
Doba platnosti
2023 - 2028
Popis dokumentu
Strategie PK ÚK vychází z republikové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027. Doprovodným dokumentem strategie prevence kriminality je Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje, která je každoročně aktualizovaná. show
Implementace
Strategie PK ÚK je implementována prostřednictvím cílů a opatření, která jsou stanovena v dokumentu.
Výchozí legislativa
Vláda ČR schválila svým usnesením č. 276 novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Strategie byla zpracována z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ČR ve spolupráci se samosprávami. Strategie navazuje na poznatky plynoucí z hodnocení předchozí strategie, určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje systém prevence kriminality v ČR na úrovni státu i samospráv na další období. Tento dokument doporučuje krajům a obcím zpracovat strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/18Z/2022 z dne 12. 12. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně roční neuvedeno