Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
ORR
Datum schválení
22.6.2020
Poslední aktualizace
2019
Doba platnosti
2019 - 2044
Popis dokumentu
Jedná se o strategický dokument v oblasti energetiky Ústeckého kraje. Mapuje stávající situaci v oblasti nakládání s energií, tj. oblast energetických zdrojů, výroby energie, distribuce energie a spotřeby energie. show
Implementace
Nejsou zpracovány žádné druhy implementačních dokumentů. Podle zákona č. 406/2000 Sb. se však jedná o nadřazený dokument Územním energetickým koncepcím měst, která se rozhodnou/rozhodla takový dokument zpracovat.
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií; Nařízení vlády ČR č. 232/2015 Sb., o státní
energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ano 5 let neuvedeno