Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
13.12.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030, je strategickým dokumentem, jehož cílem je nastavení dlouhodobých cílů rozvoje v oblasti kultury a péče o kulturní dědictví na území Ústeckého kraje. show
Implementace
Realizaci zajišťuje odbor kultury a památkové péče společně s dalšími dotčenými odbory a kulturními organizacemi, spolky. show
Výchozí legislativa
Viz Usnesení
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením č. 037/11Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno