Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí KÚ ÚK
Datum schválení
16.2.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje vymezuje postoj Ústeckého kraje k otázkám protidrogové prevence a prevence ostatních závislostí. show
Implementace
Strategie bude realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace protidrogové strategie Ústeckého kraje na období 2015-2018, jež je její součástí. za realizaci je odpovědný KrÚ ÚK.
Výchozí legislativa
zákon č. 379/2005 Sb.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva č.70/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně průběžně neuvedeno