*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ ÚSTECKÝ

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Datum schválení
23.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Smyslem aktualizace je zejména zpřesnění zaměření SUR ÚK a zjednodušení struktury dokumentu, tj. mimo jiné specifikace klíčových prioritních problémů udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji a navržení rámcových opatření směřujících k jejich řešení. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Hodnocení SEA
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 2 roky neuvedeno
*