Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
12.12.2021
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024 je strategickým materiálem kraje v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb a nástrojem pro řízení sítě sociálních služeb z pohledu dostupnosti, efektivity a udržitelnosti. show
Implementace
Realizaci zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracovními skupinami dle regionů. Střednědobý plán je strategickým dokumentem v sociální oblasti na období tří let. show
Výchozí legislativa
Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z ustanovení § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 026/11Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 12. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno