Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí KÚ ÚK
Datum schválení
29.6.2015
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je strategickým materiálem kraje v sociální oblasti. V kontextu ustanovení § 101a zákona o sociálních službách je plán součástí žádosti kraje o účelovou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. show
Implementace
Implementace dokumentu je realizována pomocí Akčního plánu, jehož cílem je naplňování stanovených priorit SPRSS.
Na SPRSS ÚK 2016-2018 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95 písm. d.), § 101a ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva ÚK č. 117/23Z/2015 ze dne 29.6.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne 2018 neuvedeno