Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
Datum schválení
14.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 je ročním prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2016-2018. show
Implementace
Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2016-2018. Za jeho realizaci je odpovědný KÚ ÚK.
AP RSS ÚK 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva ÚK č.75/26Z/2015 ze dne 14.12.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Přílohou Akčního plánu je Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1x ročně neuvedeno