Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje ÚK
Datum schválení
26.2.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
V programovém období Kohezní politiky EU od roku 2014 je na oblast výzkumu a inovací kladen velký důraz, ale čerpání finančních prostředků je podmíněno existencí koncepčního dokumentu, který zaručí, že budou finanční prostředky využity účelně. show
Implementace
V dokumentu jsou navrženy variantní návrhy implementace, tedy struktura, která bude koordinovat další kroky při realizaci RIS, vlastní realizaci a monitorování a hodnocení. RIS je koordinována Krajskou radu pro konkurenceschopnost, realizaci a hodnocení bude zajišťovat odbor regionálního rozvoje. show
Výchozí legislativa
Důvody pořízení dokumentu (2013)
• Navazuje na PRÚK Opatření 1.2 Význam a efektivita výzkumu a vývoje
• Vytvoření systému pro koncepční rozvoj výzkumu a inovací v Ústeckém kraji
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva kraje ze dne 26.2.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno