Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení
28.4.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. show
Implementace
Smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace / implementace strategie. Aby mohla být krajská rozvojová strategie realizována, bude třeba zpracovat její implementační část. Samotná realizace strategie bude probíhat formou tzv. show
Na SRK KHK 2014-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 navazuje na vyšší strategické dokumenty na úrovni Evropské unie (Strategie Evropa 2020) a České republiky (Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-20), zákon 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, prostřednictvím kterých je naplňována regionální politika a je v souladu s jejich zaměřením včetně rozvojových priorit na období 2014 – 2020 (11 tematických cílů kohezní politiky EU, národní priority ČR).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/14/828/2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno