*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
[SRK KHK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciKrálovéhradecký kraj, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení28.4.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. show
Implementace
Smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace / implementace strategie. Aby mohla být krajská rozvojová strategie realizována, bude třeba zpracovat její implementační část. Samotná realizace strategie bude probíhat formou tzv. show
Na SRK KHK 2014-2020 navazuje implementační dokumentProgram rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 navazuje na vyšší strategické dokumenty na úrovni Evropské unie (Strategie Evropa 2020) a České republiky (Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-20), zákon 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, prostřednictvím kterých je naplňována regionální politika a je v souladu s jejich zaměřením včetně rozvojových priorit na období 2014 – 2020 (11 tematických cílů kohezní politiky EU, národní priority ČR).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/14/828/2014
PDF
Hodnocení SEAMZP146K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*