Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
15.6.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie představuje nástroj pro budování inovačního ekosystému Karlovarského kraje. Podporuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Karlovarském kraji. show
Implementace
Implementace strategie probíhá na základě akčních plánů zpracovávaných na dvouleté období, které vycházejí z návrhové části (tj. typových aktivit). Akční plán je každoročně aktualizován. Intervence jsou nejprve připravovány ve formě projektových fiší.
Výchozí legislativa
Národní RIS3 strategie (aktualizace 2018) schválená vládou 11.01.2019.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 62/06/20
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno