Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
25.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2023
Popis dokumentu
Programový dokument je rozdělen do několika části. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku cestovního ruchu, stávající předpoklady a potenciál cestovního ruchu navazuje syntetická a návrhová část. Syntetická část ve formě SWOT analýzy shrnuje základní zjištění analytické části. show
Implementace
Implementaci dokumentu řídí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020 (MMR)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 024-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano nerelevantní neuvedeno