Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2018 - 2043
Popis dokumentu
ÚEK je základním koncepčním materiálem v oblasti energetiky. V souladu se Státní energetickou koncepcí SEK (2015) a s prováděcí legislativou má být budoucí vývoj nakládání s energií v území řešeném energetickou koncepcí vymezen základními cíli a současně mají být definovány nástroje k jejich show
Implementace
Návrhová část definuje strategické (dlouhodobé) a operativní (krátkodobé) cíle, kterých by mělo být dosaženo určitými opatřeními různé formy a povahy. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Částečně 1x za 5 let neuvedeno