Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
od
Datum schválení
20.12.2022
Doba platnosti
2023 - 2028
Popis dokumentu
Účelem této koncepce je zmapovat oblast kriminality na území Libereckého kraje, zhodnotit výsledky jednotlivých analýz (tj. analýza sociálně demografická, institucionální a bezpečnostní) a poskytnout východiska v souvislosti s relevantní prevencí. show
Implementace
Na základě provedených analýz byla identifikována rizika (hrozby), které mají vliv na bezpečnost a míru protiprávního jednání na území Libereckého kraje. Účelem této Koncepce je poskytnout show
Výchozí legislativa
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2023–2028 byla vytvořena s využitím Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz, jež byla vypracována na základě výstupů Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Zpracování aktuální krajské koncepce prevence kriminality vychází ze strategických cílů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027, kterou dne 6. dubna 2022 schválila vláda ČR svým usnesením č. 276.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 20. prosince 2022 usnesením č. 592/22/ZK.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno