Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Libereckého kraje

Online indikátory pro krajeZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027 2021 2027
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 2020 2024
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019) 2019 2027
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+ 2021 --
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028 2023 2028
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003) 2003 --
Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016) 2016 --
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 2021 2024
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015] 2012 2018
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027 2023 2027
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020] 2018 2021
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011] 2003 2020
Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022 2016 2022
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 2019 2023
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ 2021 --
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021) 2021 2025
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015] 2010 2045
Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 2015 --
Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019-2020 [akt. 2019] 2019 2021
Dokumentů: 26

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021) 2021 2027
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020) 2020 2023
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 2016 2024
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016) -- --
Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014) 2014 --
Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021) 2021 2025
Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021] 2013 2029
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021) 2021 --
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015 2015 --
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 38..archiv show