*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ LIBERECKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Libereckého kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Liberecký kraj Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 2014 2020
Liberecký kraj Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ 2014 2020
Liberecký kraj Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012] 2006 2020
Liberecký kraj Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 2006 2020
Dokumentů: 4

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Liberecký kraj Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020 2016 2020
Liberecký kraj Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018) 2018 2020
Liberecký kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020 2016 2020
Liberecký kraj Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Liberecký kraj Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020 2011 2020
Liberecký kraj Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014] 2004 2020
Liberecký kraj Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Liberecký kraj Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014–2016 2014 2016
Liberecký kraj Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015] 2012 2018
Liberecký kraj Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Liberecký kraj Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018 2015 2018
Liberecký kraj Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 2014 2020
Liberecký kraj Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020 2014 2020
Liberecký kraj Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Liberecký kraj Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011] 2003 2020
Liberecký kraj Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014–2016 2014 2016
Liberecký kraj Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ 2014 2020
Liberecký kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016] 2014 2017
Liberecký kraj Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016) 2016 --
Dokumentů: 19

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Liberecký kraj Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 24


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*