Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Společný akční plán Libereckého kraje 2014+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
29.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ byl vytvořen v návaznosti na Strategii rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+, která systematicky propojuje tři klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, sociální oblast, oblast služeb a show
Implementace
Cílem signatářů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje (Krajského úřadu Liberecké kraje, Úřadu práce ČR, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, Technické univerzity v Liberci, Krajské hospodářské komory a Českomoravské konfederace odborových svazů) je efektivní a hlavně konkrétní naplnění show
SAP LK 2014+ je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
SAP 2014+ přímo vychází ze Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem LK usnesení č. 427/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument vznikl v rámci projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00015).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano neuveden neuvedeno