*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ LIBERECKÝ

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Další subjekty

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (CV LK)

Pakt zaměstnanosti LK (PZ LK)

Pedagogicko psychologická poradna LK (PPP LK)

Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje (RHSD LK)

*