Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
29.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který systematicky propojuje tři klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, oblast sociálních služeb, oblast služeb a obchodu. show
Implementace
V návaznosti na SRLZ LK 2014+ následně vznikl Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ (SAP 2014+). Dokument představuje indikativní seznam projektových záměrů od všech zainteresovaných subjektů v Libereckém kraji. V plánu je tyto projekty realizovat do roku 2020. show
Na SRLZ LK 2014+ navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie navazuje a vychází ze strategických dokumentů Libereckého kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem LK usnesení č. 427/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument vznikl v rámci projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00015).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno