*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Logo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
29.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který systematicky propojuje tři klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, oblast sociálních služeb, oblast služeb a obchodu. show
Implementace
V návaznosti na SRLZ LK 2014+ následně vznikl Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ (SAP 2014+). Dokument představuje indikativní seznam projektových záměrů od všech zainteresovaných subjektů v Libereckém kraji. V plánu je tyto projekty realizovat do roku 2020. show
Na SRLZ LK 2014+ navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie navazuje a vychází ze strategických dokumentů Libereckého kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem LK usnesení č. 427/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument vznikl v rámci projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00015).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*