Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
Památková péče je interdisciplinární obor a představuje souhrn činností a opatření, jejichž hlavním cílem je ochrana, zajištění a všestranná péče o kulturní památky. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Koncepce rozvoje státní památkové péče v České republice
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno