Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Development strategy of the Liberec Region 2021-2027
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
23.6.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je koncepčním dokumentem regionální politiky Libereckého kraje na období 2021-2027. Jejím cílem je navrhnout takové aktivity, které povedou jednak k naplňování cílů regionální politiky na úrovni EU a ČR, ale především show
Implementace
Dokument je vyhodnocován v rámci pravidelného monitoringu jednou ročně. Základní směry z dokumentu jsou východiskem pro další resortní dokumenty. Součástí dokumentu je implementační část.
Výchozí legislativa
Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
Aktualizovaný zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 211/20/ZK ze dne 23. 6. 2020
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno