Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
20.3.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání v kraji, a to ve všech segmentech vzdělávací nabídky. Dotýká se tak všech účastníků na vzdělávání v kraji, tj. show
Implementace
Prostřednictvím projektů z operačních programů EU, rozvojových programů MŠMT, programu Dotačního fondu LK. Za realizaci odpovídá Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Výchozí legislativa
Dokument je pořizován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je vytvořen v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 89/12/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1 x rok neuvedeno