*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018)
[RIS3 LK 2018-2020]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení26.6.2018
Doba platnosti2018 - 2020
Popis dokumentu
RIS3 LK 2014+ vznikla, na základě tzn. předběžné podmínky, pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. show
Implementace
Dokument obsahuje implementační strukturu: krajská rada RIS3 pro inovace, inovační platformy, S3 manažer a výkonná jednotka pro RIS3 strategii. show
Výchozí legislativaNařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení Vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 2014-2020 na národní úrovni.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 253/18/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuDokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*