Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Zdravotní politika Libereckého kraje 2022 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK - Akční plán 2023-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor zdravotnictví
Datum schválení
28.3.2023
Doba platnosti
2023 - 2025
Popis dokumentu
Tento dokument je vypracován v souladu se schválením dokumentu „Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030“ ze dne 13. července 2020. Strategický rámec Zdraví 2030 byl schválen vládou ČR již 18. listopadu 2019. show
Implementace
Realizuje Krajský úřad či další instituce uvedené u jednotlivých opatření. Probíhá každoroční vyhodnocování naplňování akčního plánu.
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014, kterým Vláda České republiky podpořila strategický dokument „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno Radou LK usn. č. 117/23/ZK ze dne 28. 3. 2023
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1 neuvedeno