Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor zdravotnictví
Datum schválení
30.8.2016
Doba platnosti
2016 - 2022
Popis dokumentu
Tento dokument vznikl jakožto výchozí souhrn možných postupů při naplňování konceptu Reformy péče o duševní zdraví v podmínkách Libereckého kraje. Výchozím dokumentem je Strategie reformy show
Implementace
Význam jednotlivých realizačních oblastí pro naplňování cílů Strategie reformy psychiatrické péče je výrazně diverzifikovaný. Tato různorodost se promítá i do možností působení Libereckého kraje show
Výchozí legislativa
Strategie reformy psychiatrické péče ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 511/16/ZK ze dne 30. srpna 2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno