Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví
Datum schválení
27.10.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Zpráva o zdraví 2015, v pořadí již čtvrtá (2001, 2005, 2010 a každoroční aktualizace v mezidobí) sumarizuje fakta a popisuje trendy vývoje zdraví obyvatel v Libereckém kraji, a to včetně determinant. show
Implementace
Jedná se o analytický dokument.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zprávu o zdraví v Libereckém kraji 2015 vzalo na vědomí Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 480/15/ZK ze dne 27. 10. 2015
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno