Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí
Datum schválení
15.4.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Studie se zabývá rozpracováním rámcové celostátní koncepce dálkových migračních koridorů pro potřeby územního plánování na úrovni Libereckého kraje. Obsahuje jejich revizi, prostorové upřesnění, vymezení konfliktních míst včetně návrhů na ochranná opatření.
Výchozí legislativa
Implementace Politiky územního rozvoje ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 649/14/RK ze dne 15. 4. 2014
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno