*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
[RIS LK 2009+]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení29.9.2009
Doba platnosti2009 - průběžně
Popis dokumentu
RIS 2009+ představuje koordinační nástroj pro strategický přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů Libereckého kraje. show
Implementace
Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje jeho garant. Finančními garanty naplňování jednotlivých aktivit a projektů RIS jsou sami nositelé projektů. show
Výchozí legislativaProjekt RIS LK 2009+ (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/05.00396)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 301/09/ZK
PDF
Hodnocení SEAMZP085K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
*