Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
27.9.2022
Doba platnosti
2023 - 2027
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, jehož úkolem je stanovit priority protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2023 - 2027. show
Implementace
Po schválení dokumentu vyplývá úkol zejména pro subjekty krajské protidrogové politiky, a to o strategickém dokumentu informovat a propagovat jeho opatření. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Akční plán realizace NS 2019–2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 394/22/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno