Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
30.3.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
Krajské priority územního plánování ZÚR LK se stanovují k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (udržitelný rozvoj území). show
Implementace
Dle stavebního zákona je povinnost do 4 let od vydání ZÚR LK nebo její aktualizace předložit ke schválení tzv. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011 a usnesení č. 112/21/ZK ze dne 30. 3. 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument je tvořen dvěma částmi textovou a grafickou. Tyto části jsou neoddělitelné a společně tvoří celek. Je proto potřeba koukat na všechny části dokumentu jako na jeden celek.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 4 roky neuvedeno