Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019-2020 [akt. 2019]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor zdravotnictví
Datum schválení
14.5.2019
Poslední aktualizace
2019
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Tento dokument je vypracován v souladu s usnesením vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014, kterým Vláda České republiky podpořila strategický dokument „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“. show
Implementace
Realizuje Krajský úřad či další instituce uvedené u jednotlivých opatření. Probíhá každoroční vyhodnocování naplňování akčního plánu.
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014, kterým Vláda České republiky podpořila strategický dokument „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno Radou LK dne 14. 5. 2019 - usnesením č. 873/19/RK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Vzhledem k pandemii se práce na AP 2021+ opozdí - bude zpracováno až po vyhodnocení dopadů pandemie na zdraví - předpoklad 2022/2023
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1 neuvedeno