*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
[SUR LK 2006-2020]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení6.6.2006
Doba platnosti2006 - 2020
Popis dokumentu
SUR LK má za cíl stanovit rámec dlouhodobému rozvoji kraje, který bude aplikovat principy konceptu udržitelného rozvoje. show
Implementace
Implementace a hodnocení SUR nejsou závazně stanoveny. Z části vyplývají z Programu rozvoje Libereckého kraje, který je schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Výchozí legislativaV roce 2004 se Liberecký kraj přihlásil k projektu “Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR” v jehož rámci došlo k pilotnímu zpracování předkládané Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Libereckého kraje č. 637/06/RK (vzato na vědomí)
PDF
Hodnocení SEAMZP010K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuSUR LK 2006-2020 nebyla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje. Rada Libereckého kraje vzala zkrácenou verzi dokumentu na vědomí dne 6.6.2006 - usnesení č. 637/06/RK. Plná verze vč. příloh je uložena v samostatném souboru (ZIP).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne Nerelevantní neuvedeno
*