Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko (2023)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem případové studie je poukázat na problémy a výzvy pro oblast Novoborska, jako hospodářsky a sociálně ohroženého území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Zároveň poukazuje na možnosti, které SRR ČR 2021+ a její akční plány nabízejí k rozvoji této oblasti.
Implementace
Pro sledované území bylo definováno 7 rozvojových oblastí. Rozvojové oblasti budou cílit na vyrovnání regionálních disparit. Implementace dokumentu probíhá i na národní úrovni v rámci implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
dokument je schvalován v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno