*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016]
[SPRSS LK 2014-2017]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení17.12.2013
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2014 - 2017
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který vytváří obecný rámec pro přípravu záměrů a projektů v kraji ze sociální oblasti a pro tvorbu krajské sítě sociálních služeb. show
Implementace
Na SPRSS LK 2014-2017 navazuje Akční plán na rok 2017, který představuje základní nástroj pro realizaci, řízení a kontrolu plnění rozvojových aktivit schválených ve SPRSS LK 2014-2017. show
Výchozí legislativaDokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Národním plánem rozvoje sociálních služeb (2011-2016)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 499/13/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuPůvodní dokument schválen usnesením č. 499/13/ZK ze dne 17. 12. 2013.
Aktualizace:
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2015 byla schválena usnesením č. 390/14/ZK ze dne 21. 10. 2014
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2016 byla schválena usnesením č. 259/15/ZK ze dne 23. 06. 2015
• prováděcí části – Akčního plánu na rok 2016 byla schválena usnesením č. 554/15/ZK ze dne 22. 12. 2015
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2017 byla schválena usnesením č. 343/16/ZK ze dne 21. 06. 2016


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
*