Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Rozvoj návazné péče v Libereckém kraji 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví
Datum schválení
19.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
V Libereckém kraji byly mezi poskytovatele návazné péče zařazeny podle stanovených kritérií1 4 páteřní nemocnice (v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou a Jilemnici), které zpracovaly vlastní představy o rozvoji oborů návazné péče. show
Výchozí legislativa
Koncepční dokument s názvem "Rozvoj návazné péče v Libereckém kraji v období 2016-2020" navazuje na celou řadu tematických i průřezových strategických rozvojových dokumentů a koncepcí, zpracovaných v předchozím období, jak na úrovni celostátní (Ministerstvo zdravotnictví ČR), tak i regionální (Liberecký kraj). Jedná se zejména o strategický dokument Ministerstva zdravotnictví ČR "Koncepce návazné péče" z roku 2014 a Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí "Zdraví 2020", jejíž nedílnou součástí je "Akční plán MZd ČR č. 8b - Zvýšení dostupnosti návazné péče" (schválen 2015). Tyto dokumenty analyzují současnou situaci v zabezpečení návazné péče na celostátní úrovni a stanovují základní rozvojové priority pro období do roku 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady Libereckého kraje č. 717/16/RK dne 19. dubna 2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně neuvedeno neuvedeno