*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2004-2014

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2004-2014
[POH LK 2004-2014]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení16.3.2004
Doba platnosti2004 - 2014
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož účelem je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území LK a s tím spojené ekonomické dopady. POH LK 2004-2014 zahrnuje analytickou část stanovující klíčové problémy. show
Implementace
POH obsahuje základní nástroje a přehled projektů k dosažení stanovených cílů. Dále také odpovědnost jednotlivých subjektů za jejich realizace podle nastavených indikátorů a cílových hodnot. show
Výchozí legislativaDokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství ČR, který byl vyhlášen Nařízením vlády č. 197/2003 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 39/04/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno

Novější

*