Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Datum schválení
25.2.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán slouží jako nástroj pro realizaci projektových záměrů pro naplňování koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. show
Implementace
Implementační část Koncepce Chytřejšího kraje pro Liberecký kraj určuje jednotlivé kroky, které je potřeba pravidelně provádět, aby byla koncepce naplňována a aby mohlo být dosahováno stanovených cílů. show
AP CHK LK 2020-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 50/20/ZK ze dne 25. 2. 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x3roky neuvedeno