Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
30.11.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Strategie vychází z vize solidárního Libereckého kraje a pro její naplňování formuluje konkrétní cíle ve čtyřech vzájemně provázaných oblastech: Bezpečnost a zdraví, Dostupné bydlení, Eliminace předluženosti, Inkluzivní vzdělávání a Zaměstnanost. show
Implementace
Období implementace plánu je rozděleno na několik částí - první fáze realizace pokrývá roky 2021 - 2022. Aktivity v tomto období jsou často přípravné a jejich cílem je specifikace projektů a zajištění zdrojů pro realizaci. Postup realizace bude upraven jednotlivými dvouletými Akčními plány. show
Výchozí legislativa
Strategie sociálního začleňování 2021 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 513/21/ZK ze dne 30. 11. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno