Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
1.11.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
PR KK 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategickou vizi Karlovarského kraje ze které vychází tři globální cíle na základě kterých je definováno osm prioritních oblastí. show
Implementace
Z organizačního hlediska zajišťuje implementaci a realizaci strategie Krajský úřad Karlovarského kraje prostřednictvím příslušných odborů a dalších subjektů. Odbory krajského úřadu Karlovarského kraje jsou garanty opatření, tj. usilují o realizaci projektů, které daná opatření naplňují. show
Výchozí legislativa
Zákon 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 370/11/21
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne ročně neuvedeno