*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

i
tisk

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Datum schválení
7.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022 navazuje na priority Strategie prevence kriminality v České republice na období 2016 – 2020 a na Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2012 – 2016. show
Implementace
K naplnění priorit koncepčního dokumentu je uveden vždy soubor konkrétních opatření, přičemž u každého opatření je specifikován odpovědný subjekt, spolupracující subjekty, časový horizont realizace, výstup a zdroje financování. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 66 ze dne 25. 1. 2016 (Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 495/12/17 ze dne 7. 12. 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*