*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Datum schválení
7.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022 navazuje na priority Strategie prevence kriminality v České republice na období 2016 – 2020 a na Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2012 – 2016. show
Implementace
K naplnění priorit koncepčního dokumentu je uveden vždy soubor konkrétních opatření, přičemž u každého opatření je specifikován odpovědný subjekt, spolupracující subjekty, časový horizont realizace, výstup a zdroje financování. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 66 ze dne 25. 1. 2016 (Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 495/12/17 ze dne 7. 12. 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*