Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pardubickém kraji 2020-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
16.6.2020
Doba platnosti
2020 - 2028
Popis dokumentu
Strategie je střednědobým koncepčním dokumentem Pk, jehož cílem je uplatňovat politiku kraje vedoucí k předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek,patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v kraji
Implementace
Existence Komise Rady Pk pro koordinaci protidrogové politiky a protidrogového koordinátora, který realizuje protidrogovou politiku kraje a spolupracuje s poskytovateli služeb a místními protidrogovými koordinátory; dotační programy Pardubického kraje; Akční plán Strategie protidrogové politiky show
Výchozí legislativa
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/489/20 ze dne 16. 6. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno