*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
1.7.2011
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je nedílnou součástí politiky životního prostředí České republiky a je současně nástrojem ochrany životního prostředí. show
Implementace
Akční plány pro Karlovarský kraj, aktuálně je součástí Koncepce Akční plán pro rok 2016. Za realizaci je odpovídá KrÚ KVK.
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1303
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením zastupitelstva Karlovarského kraje č. j. ZK 214/07/11 09.10.2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Podrobnosti k implementaci dokumentu jsou součástí Akčního plánu EVVO (viz Přílohy k dokumentu). Třetí hierarchická úroveň struktury dokumentu (Aktivity) vycházejí z Akčního plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano průběžně neuvedeno
*