Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Datum schválení
25.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
POH je zásadním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství JČK na období následujících deseti let. show
Implementace
V Závazné části dokumentu jsou stanoveny základní principy pro nakládání s odpady na území kraje s důrazem na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vychází z Plánu odpadového hospodářství ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 25. února 2016 usnesením č. 27/2016/ZK-21
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně průběžně neuvedeno