Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2019-2024 [akt. 2023]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Oddělení regionálního rozvoje
Datum schválení
30.1.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2019 - 2024
Popis dokumentu
Střednědobá strategie plnící funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalostí show
Implementace
Návrhová část představuje soubor vzájemně provázaných strategických opatření, která jsou předpokladem pro naplnění dlouhodobé rozvojové vize SČK. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva SČK č. 031-21/2023/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Aktualizace SRK z ledna 2023 - V rámci aktualizace SRK se mění část 4. „Územní diferenciace Středočeského kraje – typologie“ a to zejména „Hospodářsky a sociálně ohrožená území Středočeského kraje“ (dále jako HSOÚ).
Dále se ve strategii ruší kapitola pojednávající o aplikaci Akčního plánu metodou simple reg a o strategické řídící skupině kraje. Řídící skupina ani metoda simple reg nebyly zavedeny a vzhledem k potřebě realizovat v nejbližší době celkovou aktualizaci strategie, ani nevyvstává potřeba tyto prvky nyní zavádět.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 1x2 roky neuvedeno