Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
20.5.2004
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2004 - 2022
Popis dokumentu
Koncepce ve své vizi konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v podmínkách tržně orientované ekonomiky. show
Implementace
Koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.
Výchozí legislativa
zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rada kraje vzala dne 20. 5. 2004 na vědomí
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ano Částečně každých 5 let neuvedeno