*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Moravskoslezského kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012] 2009 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016) 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004) 2015 --
Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018 2014 2018
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020 2015 2020
Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje „Chytřejší kraj“ 2017-2023 2017 2023
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016] 2015 2020
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016] 2004 2022
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 8


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*