Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Datum schválení
12.12.2019
Doba platnosti
2019 - 2027
Popis dokumentu
Strategie vychází z dlouhodobé vize, určuje prioritní témata rozvoje, stanovuje strategické oblasti změn, kterých chce kraj dosáhnout, navrhuje opatření a typové aktivity, i návrhy strategických projektů, které mají k dosažení cílů vést.
Implementace
Klíčové prvky implementační struktury - Regionální stálá konference (RSK) – Koordinátor a sekretariát - Hejtman kraje a Rada kraje - Zastupitelstvo kraje show
SRK MSK 2019-2027 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně roční neuvedeno