Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
10.6.2004
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji. Charakterizuje základní směry podpory EVVO v kraji a je základnou pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO v kraji. Sleduje strategické cíle: show
Implementace
Odpovědnost za realizaci dokumentu nese odbor životního prostředí KÚ MSK společně s odborem školství KÚ MSK, na realizaci EVVO se podílí nevládní neziskové organizace, orgány veřejné správy, podnikatelský sektor, školy a další zařízení působící v oblasti výchovy a vzdělávání, obce, muzea a knihovny. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, s usnesením č. 1048 ze dne 23. října 2000, kterým byl vládou ČR schválen první Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, následně pak s usnesením č. 652 ze dne 20. července 2016, kterým byl vládou ČR schválen nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Dále vychází ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Cíle dokumentu nelze navázat na Opatření a Aktivity, jsou uvedeny samostatně v Popisu dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano průběžně neuvedeno