*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
10.6.2004
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji. Charakterizuje základní směry podpory EVVO v kraji a je základnou pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO v kraji. Sleduje strategické cíle: show
Implementace
Odpovědnost za realizaci dokumentu nese odbor životního prostředí KÚ MSK společně s odborem školství KÚ MSK, na realizaci EVVO se podílí nevládní neziskové organizace, orgány veřejné správy, podnikatelský sektor, školy a další zařízení působící v oblasti výchovy a vzdělávání, obce, muzea a knihovny. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, s usnesením č. 1048 ze dne 23. října 2000, kterým byl vládou ČR schválen první Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, následně pak s usnesením č. 652 ze dne 20. července 2016, kterým byl vládou ČR schválen nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Dále vychází ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Cíle dokumentu nelze navázat na Opatření a Aktivity, jsou uvedeny samostatně v Popisu dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano průběžně neuvedeno
*