Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
20.6.2013
Doba platnosti
2014 - 2018
Popis dokumentu
Tvorba krajských koncepčních materiálů vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010–28, vydaného MŠMT. show
Implementace
Krajský školský koordinátor prevence rizikového chování je aktivním členem Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen PSPP) jejíž náplní je úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování show
Výchozí legislativa
zákon č. 561/2004 Sb., … (školský zákon) (§ 9)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno