*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
20.6.2013
Doba platnosti
2014 - 2018
Popis dokumentu
Tvorba krajských koncepčních materiálů vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010–28, vydaného MŠMT. show
Implementace
Krajský školský koordinátor prevence rizikového chování je aktivním členem Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen PSPP) jejíž náplní je úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování show
Výchozí legislativa
zákon č. 561/2004 Sb., … (školský zákon) (§ 9)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*