» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 11/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Moravskoslezského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK 2004+ (akt. 2015)Povodňový plán MSK 2004+ (akt. 2014+)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny MSK 2006+Plán odpadovéhohospodářství MSK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací MSK 2004+Plány dílčích povodí2009+ OstatníKrizový plán MSKHavarijní plán MSKPoplachový plán MSKPlán obrany MSKPandemický plán MSKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Koncepce rozvojezemědělství a venkova MSK 2005+Regionální lesnický program MSK 2007+Politika životního prostředí MSK 2014–2020Územní energetická koncepce MSK 2004–2022(akt. 2016)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2016–2020Plán rozvoje sportu MSK 2019–2025Krajská příloha k národní RIS3 MSK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb MSK 2015–2020(akt. 2016)Strategie protidrogové politiky MSK 2015–2020Plán dopravníobslužnosti MSK2011+Akční plán protihlukových opatření MSK2017+Územně analytické podklady MSK 2015+Zásady územního rozvoje MSK 2010+Strategie rozvoje MSK 2019–2027Strategie rozvoje chytrého regionuMSK"Chytřejší kraj" 2017–2023 Koncepce prevencekriminality MSK2012–2016Strategie integraceromské komunity2015–2020Koncepce kvalitysociálních služebMSK 2008+Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením MSK 2014-2020Koncepcezdravotní péče MSK 2004+Koncepce rozvojedopravníinfrastruktury MSK 2008+Koncepce rozvojecyklistické dopravyMSK 2004+Strategie řízení cestovního ruchu MSK 2014–2020Koncepce rozvojeveřejných knihovnickýcha informačních služeb MSK 2014–2020Koncepce podporykultury MSK 2014–2020Program rozvojemuzejnictví MSK 2004+*1*2*6
zobrazit legendu