» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Moravskoslezského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhozdravíStrategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje "Chytřejší kraj" 2017-2023Strategie rozvoje chytrého regionuMoravskoslezského kraje"Chytřejší kraj" 2017-2023Akční plán prookolí pozemníchkomunikací (2008)Program rozvoje MSK 2009-2020Regionální inovační strategieJihočeského kraje 2010-2020Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením 2014-2020Koncepce podporypamátkové péče vMSK 2010-2013Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchKrajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020Koncepcezdravotní péče v MSK (2004)VzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduÚzemní energetickákoncepce MSK (2004) [akt. 2016]Zákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje (2010)Územně analyticképodklady 2015Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojevzdělávací soustavy MSK(2016)Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyAkční hlukovýplán aglomeraceOstrava (2015)Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK 2015-2020[akt. 2016]Koncepce prevencekriminality MSK2012-2016Strategie protidrogovépolitiky 2015-2020Strategie integraceromské komunity2015 - 2020Koncepce kvalitysociálních služebMSK (2008)Plán dopravníobslužnosti územíMSK (2011)Koncepce rozvojedopravníinfrastrukturyMSK (2008)Koncepce rozvojecyklistickédopravyna území MSK (2004)Koncepce rozvojezemědělství a venkova MSK (2005)Regionální lesnický program pro územíMSKStrategie řízení cestovníhoruchu v Moravsko-slezském kraji pro léta2014 - 2020Koncepce rozvojeveřejných knihovnickýcha informačních služeb 2014-2020Koncepce podporykultury 2014 - 2020Program rozvojemuzejnictví (2004)Koncepce strategieochrany přírody akrajiny (2006)Plán oblasti povodí Odry (2009)Koncepce EVVO(2015)Plán odpadového hospodářství 2004 - 2014Krajský integrovanýprogram ke zlepšeníkvality ovzduší MSK(2009)Krajský programsnižování emisí MSK(2010)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2004)Politika životního prostředí MSK (2014 - 2020)Plán oblasti povodíMoravy (2009)
zobrazit legendu