Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
25.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
DZ MSK 2016 je střednědobým strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání do roku 2020. Rozvojové priority DZ MSK 2016 plně respektují strategické směry a příslušná opatření DZ ČR 2015-2020, současně však reflektují specifické potřeby vzdělávání v MSK. show
Implementace
Implementace dokumentu je obsažena v kapitole č. 2 Strategie rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji v rámci způsobu realizace a finančního zabezpečení jednotlivých opatření.
Výchozí legislativa
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1851 ze dne 25.2.2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1x ročně neuvedeno